Privacyverklaring

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Restaurant Bij Brons kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Restaurant Bij Brons, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een reserveer formulier op de website aan Restaurant Bij Brons verstrekt. Restaurant Bij Brons kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
• Uw voor- en achternaam
• Uw adresgegevens
• Uw telefoonnummer
• Uw e-mailadres
• Uw IP-adres

WAAROM RESTAURANT BIJ BRONS GEGEVENS NODIG HEEFT

Restaurant Bij Brons verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.
Daarnaast kan Restaurant Bij Brons uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening. Bij het gebruik maken van onze website gaat u akkoord met onze privacyverklaring omtrent de AVG.

HOE LANG RESTAURANT BIJ BRONS GEGEVENS BEWAART


Restaurant Bij Brons bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN


Restaurant Bij Brons verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEKOp de website van Restaurant Bij Brons worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Restaurant Bij Brons gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden nooit aan derden verstrekt.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN


U heeft het recht om uw persoonsgegevens te verwijderen. U kunt een verzoek tot verwijdering sturen naar info@bijbrons.nl. Restaurant Bij Brons zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN


Restaurant Bij Brons neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik van door Restaurant Bij Brons verzamelde persoonsgegevens, neem dan schriftelijk contact met Restaurant Bij Brons op.
Www.bijbrons.nl is een website van Restaurant Bij Brons.


Restaurant Bij Brons is als volgt te bereiken:

Adres:

Restaurant Bij Brons

Sluis 3, 1357NZ Almere.